Dzień: 27 maja 2021

Obrona doktorska mgr Ulyany Zaremby – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

Obrona doktorska mgr Ulyany Zaremby – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

W dniu 27 maja 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ulyany Zaremby pt.: Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Na recenzentów w/w rozprawy doktorskiej zostali wyznaczeni: dr hab. Paweł Dec, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Błażej Prusak, prof. PG …

Read More Obrona doktorska mgr Ulyany Zaremby – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG