Obrona doktorska mgr Ulyany Zaremby – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

W dniu 27 maja 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ulyany Zaremby pt.: Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Na recenzentów w/w rozprawy doktorskiej zostali wyznaczeni: dr hab. Paweł Dec, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Błażej Prusak, prof. PG z Politechniki Gdańskiej, dr hab. Aneta Zelek, prof. ZPSB z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Prof. Aneta Zelek oraz prof. Paweł Dec w trakcie obrony rozprawy doktorskiej Pani Ulyany Zaremby – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 27 maja 2021 r. (obrona zdalna).

Z uwagi na zgłoszone przez Recenzentów wnioski, a także uwzględniając bardzo wysoki poziom merytoryczny i szeroki zakres przeprowadzonych badań empirycznych, uchwałą nr 33/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości UG z dnia 27 maja 2021 r. podjęta została decyzja w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Ulyany Zaremby.

W trakcie zdalnej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Ulyany Zaremby pt.: Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.