Nagroda na najlepszą książkę dydaktyczną Wyd. UG (2020 roku) dla zespołu KEP – pod red. Pawła Antonowicza

W ogłoszonym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w 2020 roku pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw zajęli I miejsce w kategorii „najlepsza książka dydaktyczna”: Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów, pod red. dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG.

Projekt realizowany przez pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Kierownik Projektu, prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, dr Alicja Antonowicz, dr Mariusz Chmielewski, dr Marzenna Czerwińska, dr inż. Ewa Malinowska, dr Renata Płoska, dr Joanna Próchniak, dr Joanna Sadkowska, dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska, dr Jędrzej Siciński.

Celem projektu było stworzenie bazy wiedzy wyposażonej w multimedialne materiały do studiowania przedmiotów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt przewidywał realizację działań polegających na opracowaniu innowacyjnych i autorskich studiów przypadków wraz z odniesieniami – poprzez kody QR zawarte w wydrukowanej wersji podręcznika, do bazy multimedialnych pomocy dydaktycznych, które w szczególności w postaci: filmów szkoleniowych, prezentacji, plików płaskich (arkuszy kalkulacyjnych), są udostępnione Studentom UG poprzez dostęp online. Realizacja projektu ma wpłynąć na podwyższenie jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UG, ale także ta nowoczesna formuła realizacji zajęć będzie popularyzowana przez Zespół KEP w procesie dydaktycznym na innych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej o książce na STRONIE KATEDRY EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW WZR UG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.