Alicja Antonowicz

Alicja Antonowicz

Alicja Antonowicz – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość, na specjalności Rachunkowość (WZR Uniwersytetu Gdańskiego) oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w uwarunkowaniach rozwoju MSP, przedsiębiorczości, a także w problematyce rozwoju rynku franchisingu w Polsce i na świecie.

W kręgu moich zainteresowań naukowych znajduje się współpraca podmiotów gospodarczych w oparciu o umowę franchisingu. Niezwykle dynamiczna ekspansja franchisingu na świecie, a także wyniki badań przeprowadzanych przez niezależne międzynarodowe organizacje, które potwierdzają tezę o ograniczeniu ryzyka porażki działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o formułę franchisingu, stały się inspiracją do podjęcia przeze mnie badań realizowanych w ramach obronionej w 2008 r. pracy doktorskiej. Celem nadrzędnym dysertacji było określenie uwarunkowań podejmowania przez polskie przedsiębiorstwa współpracy opartej na umowie franchisingu, a także identyfikacja czynników implikujących rozwój franchisingu na polskim rynku.

PUBLIKACJE i CYTOWANIA GOOGLE SCHOLAR – Alicja Antonowicz