Autor: P.A.

P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie branżowe TSL

P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie branżowe TSL

W dniu 23 lipca 2016 dr hab. Paweł Antonowicz zorganizował szkolenie z zakresu najnowszych zmian w obszarze prawa celnego, a w szczególności w odniesieniu do nowych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. Problematyka szkolenia w szczególności istotna jest dla przedsiębiorców z branży TSL, obejmowała bowiem m.in. takie zagadnienia …

Read More P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie branżowe TSL

Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania UG

Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania UG

W dniu 3 czerwca 2016 r. dr Paweł Antonowicz przeprowadził wykład popularno-naukowy pt. Przyszłość z Przedsiębiorczością, która odbyła się podczas Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Słuchaczami byli uczniowie szkół średnich, wśród których znajdują się z pewnością m.in. przyszli studenci Wydziału Zarządzania.

Read More Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania UG

Paweł Antonowicz Prodziekanem ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Paweł Antonowicz Prodziekanem ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) stwierdzam, że Wydziałowe Kolegium Elektorów powołane i działające zgodnie z paragrafami 63-65 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. (tj. załącznik do …

Read More Paweł Antonowicz Prodziekanem ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Paweł Antonowicz na seminarium – Sąd Okręgowy w Gdańsku

Paweł Antonowicz na seminarium – Sąd Okręgowy w Gdańsku

W dniu 7 maja 2015 r. dr Paweł Antonowicz wziął udział w seminarium naukowym pt. „Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości – wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny”, prezentując razem z prof. SGH dr hab. Sylwią Morawską wybrane tezy artykułu na temat; „Ryzyko prawne do wymiaru sprawiedliwości”. Efektem przygotowań do tego wydarzenia była również publikacja: S. Kasiewicz, W. …

Read More Paweł Antonowicz na seminarium – Sąd Okręgowy w Gdańsku

Paweł Antonowicz w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Paweł Antonowicz w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Od dnia 2 maja 2016 r. dr Paweł Antonowicz podjął stałą współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), będącą jedną z 19 spółek zależnych z bezpośrednim udziałem Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (GK PGNiG). W strukturze organizacyjnej będzie pełnił on funkcję Kierownika Biura Analiz Strategicznych w Departamencie Strategii PSG.

Read More Paweł Antonowicz w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Konkurs ECONOMICUS 2016 – Dziennika Gazeta Prawna

Konkurs ECONOMICUS 2016 – Dziennika Gazeta Prawna

W prestiżowym konkursie „ECONOMICUS 2016”, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, w gronie dziesięciu, nominowanych w kategorii książek promujących wiedzę ekonomiczną, znalazła się m.in. książka autorstwa dr-a Pawła Antonowicza pt.: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wyd. UG, Sopot 2015. Autor książki stara się na nowo spojrzeć na zagadnienie bankructwa, upadłości i likwidacji …

Read More Konkurs ECONOMICUS 2016 – Dziennika Gazeta Prawna

Paweł Antonowicz na „Edward Altman Lecture Series”

Paweł Antonowicz na „Edward Altman Lecture Series”

Udział w panelu: Prof. E.I. Altman, Prof. Katarzyna Szarzec, Prof. Jerzy Gajdka, Prof. Marek Gruszczyński, Prof. Elżbieta Mączyńska, dr hab. Błażej Prusak, dr hab. Tomasz Korol, dr Paweł Antonowicz. W dniu 14 kwietnia 2016 r. dr Paweł Antonowicz został zaproszony do udziału w panelu eksperckim w ramach inauguracji serii debat naukowych z Prof. Edwardem Altmanem: …

Read More Paweł Antonowicz na „Edward Altman Lecture Series”

Seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza

Seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza

W dniu 1 lutego 2016 r. przeprowadzone zostało w siedzibie Pracodawców Pomorza seminarium na temat: Zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, które przeprowadzone zostało przez doradcę i trenera biznesu Piotra Skrzyniarza oraz przedstawiciela środowiska akademickiego dr-a Pawła Antonowicza. Połączenie istoty zjawiska sytuacji kryzysowej, kryzysu, bankructwa, a także mogącej mieć miejsce w ich konsekwencji fazy upadłości przedsiębiorstw z szeroko pojętą …

Read More Seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza

NOWA książka o upadłościach – Paweł Antonowicz

NOWA książka o upadłościach – Paweł Antonowicz

We wrześniu 2015 r. trafiła do sprzedaży, wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, książka dr-a Pawła Antonowicza, pt.: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 1-547. Z recenzji Prof. zw. dr hab. Stanisława Kasiewicza: Autor książki starał się na nowo spojrzeć na zagadnienia bankructwa, upadłości i …

Read More NOWA książka o upadłościach – Paweł Antonowicz