Kategoria: Paweł Antonowicz

Monografia naukowa „Zarządzanie wartością w warunkach zmiany” (red.: P. Antonowicz, P. Pisarewicz, P. Nogal-Meger)

Monografia naukowa „Zarządzanie wartością w warunkach zmiany” (red.: P. Antonowicz, P. Pisarewicz, P. Nogal-Meger)

We wrześniu 2017 r. ukazała się, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, monografia naukowa pt.: „Zarządzanie wartością w warunkach zmiany”, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 1-262, pod red. Pawła Antonowicza, Piotra Pisarewicza i Pauliny Nogal-Meger. Rozwój teorii nauk o zarządzaniu, a także nowe paradygmaty i kierunki dyskursu naukowego w dyscyplinach pokrewnych w dziedzinie nauk ekonomicznych, tj. …

Read More Monografia naukowa „Zarządzanie wartością w warunkach zmiany” (red.: P. Antonowicz, P. Pisarewicz, P. Nogal-Meger)

IV Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

IV Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyło się, w Sali Rady Wydziału Zarządzania UG im. J. Kozubskiego, ostatnie już w tym roku akademickim – IV Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG, w którym wzięło udział blisko 50 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem tego spotkania było omówienie m.in. następujących problemów: REKOMENDOWANE PRZYSZŁE DZIAŁANIA …

Read More IV Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

Elektroniczna wersja książki P. Antonowicza – dostępna na platformie IBUK

Elektroniczna wersja książki P. Antonowicza – dostępna na platformie IBUK

Bardzo miło jest mi poinformować Państwa, iż w wyniku umowy zawartej pomiędzy Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego, a Wydawnictwem Naukowym PWN S.A., moja najnowsza książka pt.: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 1-547, udostępniona została do wypożyczania w wersji elektronicznej na platformie IBUK. Serdecznie zachęcam do …

Read More Elektroniczna wersja książki P. Antonowicza – dostępna na platformie IBUK

Wykład P. Antonowicza – Bałtycki Festiwal Nauki WZR UG 2017

Wykład P. Antonowicza – Bałtycki Festiwal Nauki WZR UG 2017

W dniu 26 maja 2017 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. przeprowadził po raz kolejny wykład popularno-naukowy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, który m.in. odbywał się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem problematyka jego wystąpienia oscylowała nie tylko wokół stricte przedsiębiorczości oraz wizji jej zmian w przyszłości, ale także dotykała rzadko poruszanych, gdyż budzących …

Read More Wykład P. Antonowicza – Bałtycki Festiwal Nauki WZR UG 2017

Paweł Antonowicz – w składzie jury Konkursu ENERGIA MŁODYCH

Paweł Antonowicz – w składzie jury Konkursu ENERGIA MŁODYCH

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu ENERGIA MŁODYCH na temat: „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. W skład komisji konkursowej weszli profesorowie z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego (dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG) oraz Politechniki Opolskiej, a obradom przewodniczył dr inż. Marcin Lemański – Dyrektor Pionu Inwestycji Rozwojowych w …

Read More Paweł Antonowicz – w składzie jury Konkursu ENERGIA MŁODYCH

Paweł Antonowicz – zagraniczna wizyta studialna w hubie gazowym w Zeebrugge (Belgia)

Paweł Antonowicz – zagraniczna wizyta studialna w hubie gazowym w Zeebrugge (Belgia)

W dniach 5-7 kwietnia odbył się wyjazd studyjny do jednego z najstarszych i zarazem najważniejszych europejskich hubów gazowych w Zeebrugge (Belgia), organizowany przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE). W wyjeździe tym wzięli udział m.in. przedstawiciele administracji rządowej, menadżerowie czołowych polskich spółek gazowniczych, energetycznych, giełdy gazu, a także przedsiębiorstw doradczych i firm IT. Dzięki uprzejmości p. …

Read More Paweł Antonowicz – zagraniczna wizyta studialna w hubie gazowym w Zeebrugge (Belgia)

III Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

III Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem uczestniczyło w spotkaniu ponad 40 osób. Byli to zarówno pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania, jak również zaproszeni przez Prodziekana ds. Nauki (WE UG) – dra hab. Przemysława Borkowskiego, prof. UG – …

Read More III Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

P. Antonowicz / P. Skrzyniarz – Budowa systemu informacji zarządczej a bariery identyfikacji KPI

P. Antonowicz / P. Skrzyniarz – Budowa systemu informacji zarządczej a bariery identyfikacji KPI

W artykule podjęta została problematyka budowania wielowymiarowego systemu informacji zarządczej, którego wizualizacją są kokpity menedżerskie. Autorzy opracowali katalog rekomendacji do tworzenia powiązanych ze sobą wskaźników efektywności procesów / działań (KPI), a także celów menedżerskich (MBO), opierając się na zdobytych doświadczeniach z realizacji projektu dla jednej z największych spółek Skarbu Państwa – Polskiej Spółki Gazownictwa sp. …

Read More P. Antonowicz / P. Skrzyniarz – Budowa systemu informacji zarządczej a bariery identyfikacji KPI

P. Antonowicz / P. Skrzyniarz / T. Stawicka / A. Stolarz – Zrównoważona Karta Wyników (BSC) a zarządzanie procesowe

P. Antonowicz / P. Skrzyniarz / T. Stawicka / A. Stolarz – Zrównoważona Karta Wyników (BSC) a zarządzanie procesowe

W opracowaniu omówione zostały wyniki podejmowanych w praktyce gospodarczej przez Zarząd i management średniego szczebla działań, zmierzających do operacjonalizacji strategii m.in. przez pryzmat zarządzania procesowego. Artykuł zawiera wnioski z zastosowanej w praktyce metodyki, która realizowana jest w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., z kapitałem właścicielskim należącym w 100% do jednej z 19 spółek zależnych …

Read More P. Antonowicz / P. Skrzyniarz / T. Stawicka / A. Stolarz – Zrównoważona Karta Wyników (BSC) a zarządzanie procesowe

Paweł Antonowicz – nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Paweł Antonowicz – nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Na podstawie art. 118 i art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) w zw. z § 41 ust. 5, po spełnieniu kryteriów określonych w § 78 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek Rady Wydziału Zarządzania i po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, …

Read More Paweł Antonowicz – nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego