Konsultacje na UG

Alicja i Paweł Antonowicz - UG


dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
konsultacje dziekańskie / dydaktyczne (p. 106/225) w trakcie roku akademickiego oraz sesji egzaminacyjnych i przerw wakacyjnych – terminy podawane są na stronie: http://wzr.pl/


dr Alicja Antonowicz
konsultacje dydaktyczne (p. 221) w trakcie roku akademickiego oraz sesji egzaminacyjnych i przerw wakacyjnych – terminy podawane są na stronie: http://wzr.pl/