XVI Konferencja Naukowa „Zarządzanie Wartością” UG i SGH

XVI Konferencja Naukowa „Zarządzanie Wartością” UG i SGH

W terminie 8-11 października 2016 r. pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw zorganizowali XVI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Zarządzanie wartością”, która miała miejsce podczas rejsu promem Wawel do Szwecji. Projekt ten realizowany jest od wielu lat przy współpracy z Katedrami: Bankowości oraz Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, a także przy współpracy z Kolegium Nauk o …

Read More XVI Konferencja Naukowa „Zarządzanie Wartością” UG i SGH

P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie celne (2016)

P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie celne (2016)

W dniu 6 października 2016 dr hab. Paweł Antonowicz zorganizował szkolenie z zakresu najnowszych zmian w obszarze prawa celnego, a w szczególności w odniesieniu do obowiązujących od dnia 01-05-2016 r. regulacji prawnych, wynikających z Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów aktów delegowanych i wykonawczych, odnoszących się m.in. do procedur specjalnych i magazynu czasowego składowania, zwrotów należności celnych oraz zasad postępowania celnego. …

Read More P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie celne (2016)

Paweł Antonowicz – wykład inauguracyjny rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Zarządzania UG

Paweł Antonowicz – wykład inauguracyjny rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Zarządzania UG

W dniu 4 października 2016 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbył się wykład dr hab. Pawła Antonowicza pod tytułem: „Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw”. Niebawem udostępniona zostanie wersja multimedialna wystąpienia.

Read More Paweł Antonowicz – wykład inauguracyjny rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Zarządzania UG

P. Antonowicz laureatem Konkursu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na najlepszą książkę naukową 2014/2015

P. Antonowicz laureatem Konkursu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na najlepszą książkę naukową 2014/2015

W dniu 3 października 2016 r. dr hab. Paweł Antonowicz odebrał od p. mgr Joanny Kamień (Dyrektor – Redaktor Naczelna) Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, nagrodę za zdobycie I miejsca w kategorii: „Książka naukowa w roku akademickim 2014/2015”. Nagrodzona książka stanowi rozprawę habilitacyjną Autora pt.: „Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne”. Z …

Read More P. Antonowicz laureatem Konkursu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na najlepszą książkę naukową 2014/2015

P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie branżowe TSL

P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie branżowe TSL

W dniu 23 lipca 2016 dr hab. Paweł Antonowicz zorganizował szkolenie z zakresu najnowszych zmian w obszarze prawa celnego, a w szczególności w odniesieniu do nowych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. Problematyka szkolenia w szczególności istotna jest dla przedsiębiorców z branży TSL, obejmowała bowiem m.in. takie zagadnienia …

Read More P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie branżowe TSL

Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania UG

Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania UG

W dniu 3 czerwca 2016 r. dr Paweł Antonowicz przeprowadził wykład popularno-naukowy pt. Przyszłość z Przedsiębiorczością, która odbyła się podczas Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Słuchaczami byli uczniowie szkół średnich, wśród których znajdują się z pewnością m.in. przyszli studenci Wydziału Zarządzania.

Read More Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania UG

Paweł Antonowicz Prodziekanem ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Paweł Antonowicz Prodziekanem ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) stwierdzam, że Wydziałowe Kolegium Elektorów powołane i działające zgodnie z paragrafami 63-65 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. (tj. załącznik do …

Read More Paweł Antonowicz Prodziekanem ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Paweł Antonowicz na seminarium – Sąd Okręgowy w Gdańsku

Paweł Antonowicz na seminarium – Sąd Okręgowy w Gdańsku

W dniu 7 maja 2015 r. dr Paweł Antonowicz wziął udział w seminarium naukowym pt. „Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości – wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny”, prezentując razem z prof. SGH dr hab. Sylwią Morawską wybrane tezy artykułu na temat; „Ryzyko prawne do wymiaru sprawiedliwości”. Efektem przygotowań do tego wydarzenia była również publikacja: S. Kasiewicz, W. …

Read More Paweł Antonowicz na seminarium – Sąd Okręgowy w Gdańsku

Paweł Antonowicz w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Paweł Antonowicz w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Od dnia 2 maja 2016 r. dr Paweł Antonowicz podjął stałą współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), będącą jedną z 19 spółek zależnych z bezpośrednim udziałem Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (GK PGNiG). W strukturze organizacyjnej będzie pełnił on funkcję Kierownika Biura Analiz Strategicznych w Departamencie Strategii PSG.

Read More Paweł Antonowicz w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.