Paweł Antonowicz

Paweł Antonowicz

Paweł Antonowicz – Prof. UG, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w kadencji 2016-2020. Kierownik Katedry Ekonomiki Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych, poświęconych w przeważającej mierze problematyce upadłości przedsiębiorstw, w tym m.in. książek: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne (Wyd. UG, 2015), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (ODDK, 2007), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r. (Assemby, 2009), Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (ODDK, 2009). Autor cyklicznych publikacji sprawozdawczych z serii: Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce, wydawanych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców i Centrum Finansowe Banku BPS S.A. (2010-2015). Uczestnik projektów badawczych m.in. w ramach współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Związkiem Banków Polskich. W 2010 r. wyróżniony prestiżową Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla młodych naukowców w kategorii nauk humanistycznych za: badania nad prognozowaniem oraz wielowymiarową analizą upadłości przedsiębiorstw.

Pełnione funkcje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego:
– Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych (w kadencji na lata: 2016 / 2020)
– Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości (od 2019)
– Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw (od 2018)
– Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania UG (od 2017)
– Kierownik Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich WE i WZR (2018 / 2019)
– Kierownik Praktyk Studenckich na Wydziale Zarządzania UG (2009 – obecnie)
– Członek Rady Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
– Reprezentant WZR UG w Senackiej Komisji ds. Nauki UG (2016 – obecnie)
– Redaktor tematyczny w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse” / ISSN 2084-5189 (2013 – obecnie)
– Opiekun Koła Naukowego KNEPO Business Club (2005 – 2016)
– Wykładowca na studiach MBA i podyplomowych z zakresu PM

PUBLIKACJE I CYTOWANIA GOOGLE SCHOLAR – Paweł Antonowicz

Praktyka gospodarcza:

– Doradztwo i szkolenia dla firm – działalność gospodarcza BCConcult (od 2006)
– Doradca Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – spółki zależnej w Grupie Kapitałowej PGNiG SA; (wcześniej Główny Specjalista, a następnie Kierownik Biura Analiz Strategicznych; 2016 / 2018)