Paweł Antonowicz – BCConsult /doradztwo i szkolenia/

BCConsultWiększość z nas zgodzi się ze stwierdzeniem, że efektywność systemu organizacji determinuje logika i przemyślane działanie. Niektórym z nas bliska jest również refleksja, iż wiedza stanowi pochodną doświadczenia i jest wynikiem rozwinięcia zmysłu obserwacji. Oznacza to, iż realizując długookresową strategię firmy potrzebujemy permanentnej stymulacji do działania. W swoich działaniach kierujemy się nie tylko charyzmą, ale przede wszystkim pasją. Fundamentem naszej działalności szkoleniowej i consultingowej jest wyjątkowy Zespół ludzi, których ciężka praca oraz doświadczenie zawodowe gwarantuje wysoką jakość projektów, których realizacji się podejmujemy.

W 2006 r. założyłem działalność szkoleniowo-doradczą, kreując markę BCConsult. Od tego czasu zrealizowaliśmy bardzo dużo projektów – głównie szkoleniowych, angażując do nich selektywnie dobieranych trenerów, którzy bardzo często są doświadczonymi wykładowcami akademickimi, pracują na stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej, a także posiadają wyjątkowe doświadczenie praktyczne. Wyznajemy prostą zasadę: PRZEKAZUJEMY TEORIĘ JĘZYKIEM PRAKTYKI, MÓWIMY O PRAKTYCE JĘZYKIEM DOŚWIADCZEŃ.


Od samego początku mojej pracy na Uczelni (2004) postanowiłem sobie dwa długookresowe cele: (1) być maksymalnie zaangażowanym w procesy badań naukowych i długookresowo planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego (naukowego); (2) nie dopuścić, aby realizacja pierwszego celu wyparła aktywność w sferze praktyki gospodarczej. Spotykałem się z pytaniami: czy można efektywnie pogodzić te dwie działalności? Czy najzwyczajniej starczy na to czasu?

Zawsze uważałem, że tak postawione pytania zawierają ukryte założenie o wykluczającym się charakterze realizacji tych działań. Tymczasem konsekwentnie budowane doświadczenie w obu rodzajach działalności: akademickiej i w sferze praktyki gospodarczej, pozwoliło mi już dawno dostrzec wyjątkową komplementarność tych ścieżek, a także synergię osiąganą w wyniku angażowania się w obu tych obszarach równolegle. Cieszy mnie bardzo, gdy kontekst praktyczny dominuje w trakcie prowadzonych przeze mnie ćwiczeń, wykładów, czy szkoleń, na co bardzo dużą uwagę zwracają Studenci i Słuchacze. Uważam, że trudno (jeżeli wręcz niemożliwe) jest budowanie oraz nauczanie teorii bez doświadczenia popartego praktyką. Ma to w szczególności znaczenie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Paweł Antonowicz


Specjalizacja szkoleniowa i doradcza: NASZE PUBLIKACJE.