Tag: Nauki o zarządzaniu i jakości

Przedłużenie do 2024 r. pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Dyscypliny NoZiJ – Paweł Antonowicz

Przedłużenie do 2024 r. pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Dyscypliny NoZiJ – Paweł Antonowicz

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego przedłużona została kadencja przewodniczącego rady Dyscypliny Naukowej Nauk o zarządzaniu i jakości dr hab. Pawłowi Antonowiczowi, prof. UG. Kadencja trwać będzie do 30 września 2024 r.

Read More Przedłużenie do 2024 r. pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Dyscypliny NoZiJ – Paweł Antonowicz

Prof. Paweł Antonowicz – powołanie na przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości

Prof. Paweł Antonowicz – powołanie na przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 31 października 2019 roku Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wręczył powołania przewodniczącym rad dyscyplin naukowych oraz ogłosił skład osobowy rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego do końca kadencji 2016-2020. Zgodnie z komunikatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie składu osobowego rad dyscyplin naukowych …

Read More Prof. Paweł Antonowicz – powołanie na przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości